Voor vragen en suggesties

📃 Recensie: Ivy Gold - Six Dusty Winds

Ivy Gold - Six Dusty Winds(debuut Album)

 Geschreven door: Eric Campfens

i.s.m. BarnOwlBlues | FB Eric Campfens

 Een internationaal gezelschap kun je Ivy Gold wel noemen met leden die uit Europa, de VS en Groot-Brittannië komen. De band is opgebouwd rond zangeres Manou en gitarist Sebastian Eder, die samen de meeste nummers al hadden voorbereid. Manou zorgde voor de teksten en Eder leverde de muziek, zorgde voor de productie en is ook de manager van het geheel.

Naast hen wordt de band gecompleteerd door drummer Tal Bergman, bassist Kevin Moore en toetsenist Anders Olinder, die allemaal hun muzikale sporen al ruim hebben verdiend. Eder speelde in de hardrockformatie Avalon, Bergman heeft gespeeld met Joe Bonamassa, Joe Zawinul, B.B.King, Roger Daltrey om er maar een paar te noemen, Moore begeleidde o.m. Jennifer Rush en de Persuaders, en Olinders werd speciaal aanbevolen door Sari Scorr. 

Tracklist:

1Face Of Deceit 1:12
2This-Is-My-Time 1:12
3Retribution 1:12
4Believe 1:12
5Six Dusty Winds 1:12
6Suspicion 1:12
7Shine On 1:12
8We Are One 1:12
9Without You 1:12
10Born Again 1:12

Debuut Album 

Het eerste album, dat “Six Dusty Winds” getiteld is, bevat tien zelfgeschreven nummers. Meestal kwam Eder met wat melodieën of licks en vulde Manou dit aan met haar teksten, die zaken belichtten als persoonlijke ervaringen, overtuigingen, problemen en hoop. Dit resulteerde in tien zeer goed opgebouwde en uitgevoerde nummers. De band zorgt voor een stevige basis, waar Manou, Eder en Olinder op kunnen bouwen. Muzikaal zitten we duidelijk in de stevige bluesrock, en dan van het melodieuze soort. En deze wordt meteen vanaf het begin met de opener “Face Of Deceit” ingezet. Manou heeft een stem dat zich uitstekend leent voor het genre: rauw met de nodige rafels. Wel moet ze oppassen dat ze het niet forceert, zoals in het nummer “Retribution”. Dan wordt het te schreeuwerig. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn “Suspicion” en het mooie “Shine On”. Prima cd, een absolute aanrader voor de liefhebbers van stevige bluesrock.

 Website: https://ivygold.net/

 Translate: Uk.Eng 

You could call Ivy Gold an international band. Well,  with members from Europe, the US and Great Britain. The band is built around singer Manou and guitarist Sebastian Eder, who had already prepared most of the songs together. Manou provided the lyrics and Eder the music, and he took care of the production and is also the manager of it all. In addition to them, drummer Tal Bergman, bassist Kevin Moore and keyboardist Anders Olinder complete the group, all of whom have already earned their musical spurs. Eder played in the hard rock formation Avalon, Bergman has played with Joe Bonamassa, Joe Zawinul, B.B.King, Roger Daltrey to name a few, Moore has accompanied Jennifer Rush and the Persuaders among others, and Olinders was especially recommended by Sari Scorr.

 The first album, entitled “Six Dusty Winds”, contains ten self-written songs. Usually Eder came up with some melodies or licks and Manou supplemented this with her lyrics, which highlighted issues such as personal experiences, beliefs, problems and hope. This resulted in ten very well constructed and performed songs. The band provides a solid foundation on which Manou, Eder and Olinder can build the rest. Musically we are clearly in the heavy blues rock, and then of the melodic kind. And this is evident right from the start with the opener “Face Of Deceit”. Manou has a voice that lends itself perfectly to the genre: raw with the necessary fraying. She must be careful not to force it, as in the song “Retribution”. Then it leads to too much screaming. Songs that deserve a special mention in my opinion are “Suspicion” and the beautiful “Shine On”. Great CD, an absolute must for fans of solid blues rock.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten