<script> <style>

Recensie: Tas Cru – Broke Down Busted Up

Tas Cru – Broke Down Busted Up

Geschreven door: Eric Campfens

i.s.m. BarnOwlBlues | FB Eric Campfens 

De in het Canadese Quebec geboren Tas Cru, die eigenlijk Rick Bates heet, woont nu alweer geruime tijd in New York State. In tegenstelling tot de rest van zijn familie had hij niet de ambitie om iets in de muziek te gaan doen. Met een universiteitsgraad in zijn zak heeft hij als leraar jarenlang voor de klas gestaan. Met de blues kwam hij pas in aanraking nadat een oude dienstmaat uit de marine hem vroeg bij zijn band te komen.  Daarnaast heeft hij kwaliteiten ontwikkeld als liedjesschrijver, die zowel gemeen en boos als liefdevol en humoristische teksten kan maken. En altijd zit er een diepere laag in zijn werk. 

Op zijn nieuwe album “Broke Down Busted Up”, zijn elfde, als ik mij niet vergis, is Cru eens volledig op de akoestische toer gegaan. Hij noemt het zelf ‘quasi-acoustic’ omdat de meeste instrumenten akoestisch zijn. De elf nummers op het album zijn door Cru zelf geschreven, waarvan drie in samenwerking met Mary Ann Casale, die ook op twee nummers de zang waarneemt en verder de mountain Dulcimer bespeelt. De viool van de fantastische Anne Harris is zeer aanwezig, verder bestaat de band uit Dave Liddy (piano), Garry Loiacono (slidegitaar), Andy Hearn (drums), Ron Keck (percussie) en Mike Lawrence en Bob Purdy (akoestische en elektrische bas). Het resultaat is een zeer bluesy en ontspannen album geworden. Het begint met het loom aandoende “Where Do We Go”, dat wordt gesteund door de alom tegenwoordige viool van Harris, en eindigt met de ballad “Write Me My Own”. Tussendoor horen we stuk voor stuk juweeltjes, waarbij het Mary Ann Casale gezongen “All Stays The Same” en het vraag-en-antwoord duet tussen Cru en Casale, “You’re The Real Deal” niet onvermeld mag blijven. De switch van elektrische naar akoestische blues werkt prima en het album is een waar juweeltje geworden.

 Website: www.tascru.com (8,5/10) (SubCat Records) 


 Translaten: ENG

The Canadian born Tas Cru, whose real name is Rick Bates, has been living in New York State for quite some time now. Unlike the rest of his family, he had no ambition to do anything in music. With a university degree in his pocket, he spent many years as a teacher in front of the classroom. He only came into contact with the blues after an old service mate from the navy asked him to join his band. In addition, he has developed qualities as a songwriter, who can write mean and angry as well as loving and humorous lyrics. And there is always a deeper layer in his work.

On his new album “Broke Down Busted Up”, his eleventh, if I'm not mistaken, Cru has gone completely acoustic. He calls it 'quasi-acoustic' because most instruments are acoustic. The eleven songs on the album are written by Cru himself, three of which in collaboration with Mary Ann Casale, who also takes care of the vocals on two songs and plays the mountain Dulcimer. The violin of the fantastic Anne Harris is very much present, the band further consists of Dave Liddy (piano), Garry Loiacono (slide guitar), Andy Hearn (drums), Ron Keck (percussion) and Mike Lawrence and Bob Purdy (acoustic and electric bass ). The result is a very bluesy and relaxed album. It begins with the languid "Where Do We Go" backed by Harris's ubiquitous violin, and ends with the ballad "Write Me My Own". In between we hear gems, one by one, where the Mary Ann Casale sung “All Stays The Same” and the question-and-answer duet between Cru and Casale, “You're The Real Deal” should not be left unmentioned. The switch from electric to acoustic blues works well and the album has become a true gem.

Geen opmerkingen: